Bồn Tắm CAESAR

 • Bồn Tắm Xây 1.4M CAESAR AT0440

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT0440

  • Mã số: AT0440
  • Loại bồn tắm xây (không có chân yếm, không massage)
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1410 x 760 x 580 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 150 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  3.720.000 4.917.000 

  Bồn Tắm Xây 1.4M CAESAR AT0440

  3.720.000 4.917.000 
 • Bồn Tắm Xây 1.7M CAESAR AT0270

  Thông tin cơ bản bồn tắm xây Caesar AT0250

  • Mã số: AT0270
  • Loại bồn tắm xây (không có chân yếm, không massage)
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1710 x 810 x 570 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 192 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  4.050.000 5.357.000 

  Bồn Tắm Xây 1.7M CAESAR AT0270

  4.050.000 5.357.000 
 • Bồn Tắm Xây Caesar AT3180AL/R 1.8M

  Thông tin bồn tắm Caesar AT3180AL/R xây

  • Mã số: AT3180AL(R)
   AT3180AL bồn tắm xả trái,
   AT
   3180AR bồn tắm xả phải
  • Màu sắc: Trắng
  • Loại bồn tắm: Bồn tắm xây, massage, không có chân yếm
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1810 x 750 x 600 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 256 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C, AS489C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  5.280.000 7.051.000 

  Bồn Tắm Xây Caesar AT3180AL/R 1.8M

  5.280.000 7.051.000 
 • Bồn Tắm Xây 1.5M CAESAR AT3350AL/AR

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT3350L/R xây

  • Mã số: AT3350AL(R)
   AT3350AL bồn tắm xả trái,
   AT3350AR bồn tắm 
   xả phải
  • Màu sắc: Trắng
  • Loại bồn tắm: Bồn tắm xây, không massage, không có chân yếm
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 780 x 600 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 160 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C, AS489C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  3.920.000 5.181.000 

  Bồn Tắm Xây 1.5M CAESAR AT3350AL/AR

  3.920.000 5.181.000 
 • Bồn Tắm Xây 1.4M CAESAR AT7135

  Thông tin cơ bản bồn tắm xây Caesar AT7135

  • Mã số: AT7135
  • Loại bồn tắm xây (không có chân yếm, không massage)
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1350 x 1350 x 550 mm
  • Dung lượng nước: 280 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  8.750.000 11.671.000 

  Bồn Tắm Xây 1.4M CAESAR AT7135

  8.750.000 11.671.000 
 • Bồn Tắm CAESAR AT0350 Xây 1.5M

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT0350

  • Mã số: AT0350
  • Loại bồn tắm xây (không có chân yếm, không massage)
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 760 x 540 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 162 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  3.790.000 5.016.000 

  Bồn Tắm CAESAR AT0350 Xây 1.5M

  3.790.000 5.016.000 
 • Bồn Tắm Xây 1.5M CAESAR AT0650

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT0650

  • Mã số: AT0650
  • Loại bồn tắm xây (không có chân yếm, không massage)
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 760 x 550 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 170 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  3.960.000 5.236.000 

  Bồn Tắm Xây 1.5M CAESAR AT0650

  3.960.000 5.236.000 
 • Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0650L/R

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT0650L/R có chân yếm

  • Mã số: AT0650L(R)
   AT0650L bồn tắm xả trái, yếm phải
   AT0
   650R bồn tắm xả phải, yếm trái
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 760 x 550 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 170 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  6.760.000 9.020.000 

  Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0650L/R

  6.760.000 9.020.000 
 • Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0350L/R

  Thông tin bồn tắm Caesar AT0350L/R có chân yếm

  • Mã số: AT0350L(R)
   AT0350L bồn tắm xả trái, yếm phải
   AT0350R bồn tắm xả 
   phải, yếm trái
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 760 x 540 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 160 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  6.950.000 8.800.000 

  Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0350L/R

  6.950.000 8.800.000 
 • Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT3350L/R

  Thông tin bồn tắm Caesar AT3350L/R có chân yếm

  • Mã số: AT3350L(R)
   AT3350L bồn tắm xả trái, yếm phải
   AT3350R bồn tắm xả 
   phải, yếm trái
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 780 x 600
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  6.340.000 8.470.000 

  Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT3350L/R

  6.340.000 8.470.000 
 • Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0370L/R

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT0370L/R có chân yếm

  • Mã số: AT0370L(R)
   AT0370L bồn tắm xả trái, yếm phải
   AT0370R bồn tắm 
   xả phải, yếm trá
  • Màu sắc: Trắng
  • Loại bồn tắm có chân yếm, không massage
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1710 x 810 x 540 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 192 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  6.850.000 9.141.000 

  Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0370L/R

  6.850.000 9.141.000 
 • Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0670L/R

  Thông tin bồn tắm Caesar AT0670L/R có chân yếm

  • Mã số: AT0670L(R)
   AT0670L bồn tắm xả trái, yếm phải
   AT0
   670R bồn tắm xả phải, yếm trái
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1710 x 760 x 550 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 240 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  7.060.000 9.427.000 

  Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0670L/R

  7.060.000 9.427.000 

Main Menu

Chat Zalo
0978 47 1111