Gạch Lát Nền 30×60

 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 5357 5358

  • Mã sản phẩm: 5357-5358
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Granite
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vàng kem
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  210.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7270 7271 7272

  • Mã sản phẩm: 7270-7271-7272
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  190.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7267 7268 7269

  • Mã sản phẩm: 7267-7268-7269
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  190.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7264 7265 7266

  • Mã sản phẩm: 7264-7265-7266
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  190.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7261 7262 7263

  • Mã sản phẩm: 7261-7262-7263
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vân đá vàng kem.
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  190.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7170 7171 7172

  • Mã sản phẩm: 7170-7171-7172
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  190.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7167 7168 7169

  • Mã sản phẩm: 7167-7168-7169
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  190.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7164 7165 7166

  • Mã sản phẩm: 7164-7165-7166
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vân đá vàng kem
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  190.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7161 7162 7163

  • Mã sản phẩm: 7161-7162-7163
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Xám xi măng
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  190.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 5355 5356

  • Mã sản phẩm: 5355-5356
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Granite
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  210.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 5353 5354

  • Mã sản phẩm: 5353-5354
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Granite
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  210.000 250.000 

Main Menu

Chat Zalo
0978 47 1111