Gạch Lát Nền 80×80

 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 9268 BÓNG KÍNH

  • Mã sản phẩm: 9268
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Vân đá vàng đất
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  220.000 245.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 8033 MEN MATT VÀNG

  • Mã sản phẩm: 8033
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Men matt, mờ nhám.
  • Chất Liệu Xương gạch : Granite
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Vàng kem.
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  265.000 295.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 8031 MEN MỜ GỖ GHÉP

  • Mã sản phẩm: 8031
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Men matt, mờ nhám.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Vân giả gỗ ghép, vàng đậm
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  265.000 295.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 9267 BÓNG KÍNH

  • Mã sản phẩm: 9267
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Vân mây trắng sữa
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  220.000 245.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 9212 BÓNG KÍNH

  • Mã sản phẩm: 9212
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  220.000 245.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 9210 BÓNG KÍNH

  • Mã sản phẩm: 9210
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám xước
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  220.000 245.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 9209 BÓNG KÍNH

  • Mã sản phẩm: 9209
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  220.000 245.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 8351 BÓNG KÍNH

  • Mã sản phẩm: 8351
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Đen trơn
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  295.000 325.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 8081 BÓNG KÍNH

  • Mã sản phẩm: 8081
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Đen tia chớp
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  295.000 325.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 8059 BÓNG KÍNH

  • Mã sản phẩm: 8059
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Vân đá trắng xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  230.000 255.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 8057 BÓNG KÍNH

  • Mã sản phẩm: 8057
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  230.000 255.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TASA 80X80 8056 BÓNG KÍNH

  • Mã sản phẩm: 8056
  • Thương Hiệu : Tasa
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính.
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 800×800 mm
  • Màu sắc: Vân đá vàng kem
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 3 viên (1,92 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  230.000 255.000 

Main Menu

Chat Zalo
0978 47 1111