• GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 3544 3545 3983

  • Mã sản phẩm: 3544-3545-3983
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Men bóng mài mặt
  • Chất Liệu Xương gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Trắng
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 6 viên (1.08 m2)
  • Giá viên điểm 45k/vien

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  160.000 185.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 3541 3542 3543

  • Mã sản phẩm: 3541-3542-3543
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Men bóng mài mặt
  • Chất Liệu Xương gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vân mây vàng kem
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 6 viên (1.08 m2)
  • Giá viên điểm 45k/vien

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  160.000 185.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 3535 3536 3537

  • Mã sản phẩm: 3535-3536-3537
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Men bóng mài mặt
  • Chất Liệu Xương gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vân mây vàng
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 6 viên (1.08 m2)
  • Giá viên điểm 45k/vien

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  160.000 185.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 3533 3534

  • Mã sản phẩm: 3533-3534
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Men bóng mài mặt
  • Chất Liệu Xương gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Trắng vân mây
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 6 viên (1.08 m2)
  • Giá viên điểm 45k/vien

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  160.000 185.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 3530 3531 3532

  • Mã sản phẩm: 3530-3531-3532
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Men bóng mài mặt
  • Chất Liệu Xương gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 6 viên (1.08 m2)
  • Giá viên điểm 45k/vien

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  160.000 185.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 3527 3528 3529

  • Mã sản phẩm: 3527-3528-3529
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Men bóng mài mặt
  • Chất Liệu Xương gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vàng kem
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 6 viên (1.08 m2)
  • Giá viên điểm 45k/vien

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  160.000 185.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 3524 3525 3526

  • Mã sản phẩm: 3524-3525-3526
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Men bóng mài mặt
  • Chất Liệu Xương gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vàng kem
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 6 viên (1.08 m2)
  • Giá viên điểm 45k/vien

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  160.000 185.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7000 7116 7117

  • Mã sản phẩm: 7000-7116-7117
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Thân trắng trơn, viền liền.
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  195.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7118 7119 7120

  • Mã sản phẩm: 7118-7119-7120
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vàng kem, viền liền.
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  195.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7121 7122 7123

  • Mã sản phẩm: 7121-7122-7123
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Trắng viền liền.
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  195.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 7218 7219 7220

  • Mã sản phẩm: 7218-7219-7220
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Bóng kính
  • Chất Liệu Xương gạch : Porcelain
  • Công Năng: Gạch ốp tường
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Trắng khói viền liền.
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  195.000 250.000 
 • GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60 CM TASA 5357 5358

  • Mã sản phẩm: 5357-5358
  • Thương hiệu: TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Nhám mờ, Matt
  • Chất Liệu Xương gạch : Granite
  • Công Năng: Ốp tường, lát nền
  • Kích thước : 300×600 mm
  • Màu sắc: Vàng kem
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 8 viên (1.44 m2)
  • Viên điểm 55.000vnd/viên.
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  210.000 250.000 

Viết nội dung seo danh mục vào đây….

Main Menu

Chat Zalo
0978 47 1111