• Bồn Tắm Xây 1.4M CAESAR AT0440

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT0440

  • Mã số: AT0440
  • Loại bồn tắm xây (không có chân yếm, không massage)
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1410 x 760 x 580 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 150 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  3.720.000 4.917.000 

  Bồn Tắm Xây 1.4M CAESAR AT0440

  3.720.000 4.917.000 
 • Bồn Tắm Xây 1.7M CAESAR AT0270

  Thông tin cơ bản bồn tắm xây Caesar AT0250

  • Mã số: AT0270
  • Loại bồn tắm xây (không có chân yếm, không massage)
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1710 x 810 x 570 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 192 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  4.050.000 5.357.000 

  Bồn Tắm Xây 1.7M CAESAR AT0270

  4.050.000 5.357.000 
 • Bồn Tắm Xây Caesar AT3180AL/R 1.8M

  Thông tin bồn tắm Caesar AT3180AL/R xây

  • Mã số: AT3180AL(R)
   AT3180AL bồn tắm xả trái,
   AT
   3180AR bồn tắm xả phải
  • Màu sắc: Trắng
  • Loại bồn tắm: Bồn tắm xây, massage, không có chân yếm
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1810 x 750 x 600 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 256 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C, AS489C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  5.280.000 7.051.000 

  Bồn Tắm Xây Caesar AT3180AL/R 1.8M

  5.280.000 7.051.000 
 • Bồn Tắm Xây 1.5M CAESAR AT3350AL/AR

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT3350L/R xây

  • Mã số: AT3350AL(R)
   AT3350AL bồn tắm xả trái,
   AT3350AR bồn tắm 
   xả phải
  • Màu sắc: Trắng
  • Loại bồn tắm: Bồn tắm xây, không massage, không có chân yếm
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 780 x 600 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 160 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C, AS489C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  3.920.000 5.181.000 

  Bồn Tắm Xây 1.5M CAESAR AT3350AL/AR

  3.920.000 5.181.000 
 • Bồn Tắm Xây 1.4M CAESAR AT7135

  Thông tin cơ bản bồn tắm xây Caesar AT7135

  • Mã số: AT7135
  • Loại bồn tắm xây (không có chân yếm, không massage)
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1350 x 1350 x 550 mm
  • Dung lượng nước: 280 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  8.750.000 11.671.000 

  Bồn Tắm Xây 1.4M CAESAR AT7135

  8.750.000 11.671.000 
 • Bồn Tắm CAESAR AT0350 Xây 1.5M

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT0350

  • Mã số: AT0350
  • Loại bồn tắm xây (không có chân yếm, không massage)
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 760 x 540 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 162 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  3.790.000 5.016.000 

  Bồn Tắm CAESAR AT0350 Xây 1.5M

  3.790.000 5.016.000 
 • Bồn Tắm Xây 1.5M CAESAR AT0650

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT0650

  • Mã số: AT0650
  • Loại bồn tắm xây (không có chân yếm, không massage)
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 760 x 550 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 170 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  3.960.000 5.236.000 

  Bồn Tắm Xây 1.5M CAESAR AT0650

  3.960.000 5.236.000 
 • Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0650L/R

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT0650L/R có chân yếm

  • Mã số: AT0650L(R)
   AT0650L bồn tắm xả trái, yếm phải
   AT0
   650R bồn tắm xả phải, yếm trái
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 760 x 550 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 170 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  6.760.000 9.020.000 

  Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0650L/R

  6.760.000 9.020.000 
 • Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0350L/R

  Thông tin bồn tắm Caesar AT0350L/R có chân yếm

  • Mã số: AT0350L(R)
   AT0350L bồn tắm xả trái, yếm phải
   AT0350R bồn tắm xả 
   phải, yếm trái
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 760 x 540 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 160 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  6.950.000 8.800.000 

  Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0350L/R

  6.950.000 8.800.000 
 • Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT3350L/R

  Thông tin bồn tắm Caesar AT3350L/R có chân yếm

  • Mã số: AT3350L(R)
   AT3350L bồn tắm xả trái, yếm phải
   AT3350R bồn tắm xả 
   phải, yếm trái
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1510 x 780 x 600
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  6.340.000 8.470.000 

  Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT3350L/R

  6.340.000 8.470.000 
 • Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0370L/R

  Thông tin cơ bản bồn tắm Caesar AT0370L/R có chân yếm

  • Mã số: AT0370L(R)
   AT0370L bồn tắm xả trái, yếm phải
   AT0370R bồn tắm 
   xả phải, yếm trá
  • Màu sắc: Trắng
  • Loại bồn tắm có chân yếm, không massage
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1710 x 810 x 540 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 192 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  6.850.000 9.141.000 

  Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0370L/R

  6.850.000 9.141.000 
 • Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0670L/R

  Thông tin bồn tắm Caesar AT0670L/R có chân yếm

  • Mã số: AT0670L(R)
   AT0670L bồn tắm xả trái, yếm phải
   AT0
   670R bồn tắm xả phải, yếm trái
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Acrylic (nhựa cao cấp)
  • Kích thước: 1710 x 760 x 550 (dài x rộng x cao)
  • Dung lượng nước: 240 Lít
  • Bao gồm bộ xả
  • Không bao gồm vòi xả bồn kèm theo sản phẩm
  • Có thể sử dụng vòi xả bồn: Caesar S143C hoặc các dòng sen nhiệt độ hãng TOTO, INAX
  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế.
  • Vui lòng liên hệ hotline 0978.47.1111 để được tư vấn chiếc khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao hàng trên địa bàn Tp.HCM
  7.060.000 9.427.000 

  Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0670L/R

  7.060.000 9.427.000 

VTHoanThien.Com là tổng đại lý phân phối các loại thiết bị vệ sinh cao cấp đến từ các thương hiệu gạch hàng đầu tại Việt Nam và nước ngoài, như: American Standard, Caesar, INAX, TOTO, Viglacera… Với sứ mệnh đồng hành cùng quý khách hàng trong quá trình kiến tạo vẻ đẹp công trình từ những điều cơ bản, bình dị nhất, VTHoanThien đã và đang nỗ lực để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm thiết bị vệ sinh đa dạng, đẹp mắt về mẫu mã, phong phú về kích cỡ, cạnh tranh về giá cả và chất lượng.

Main Menu

Chat Zalo
0978 47 1111