Top one

 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 6253

  • Mã sản phẩm: 6253
  • Thương Hiệu : SATINO-TOP ONE
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men bóng
  • Chất Liệu Xương Gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch lát nền
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Vân mây xanh
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  135.000 185.000 

  GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 6253

  135.000 185.000 
 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 6617

  • Mã sản phẩm: 6617
  • Thương Hiệu : SATINO-TOP ONE
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men bóng
  • Chất Liệu Xương Gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Vân đá xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  125.000 175.000 

  GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 6617

  125.000 175.000 
 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 602

  • Mã sản phẩm: 602
  • Thương Hiệu : SATINO-TOP ONE
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men bóng
  • Chất Liệu Xương Gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Xà cừ trắng
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  126.000 175.000 

  GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 602

  126.000 175.000 
 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 6256

  • Mã sản phẩm: 6256
  • Thương Hiệu : SATINO-TOP ONE
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men bóng
  • Chất Liệu Xương Gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Trắng vân khói
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  135.000 195.000 

  GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 6256

  135.000 195.000 
 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 601

  • Mã sản phẩm: 601
  • Thương Hiệu : SATINO-TOP ONE
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men bóng
  • Chất Liệu Xương Gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Trắng vân khói
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  126.000 175.000 

  GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 601

  126.000 175.000 
 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 6252 VÀNG KEM

  • Mã sản phẩm: 6252
  • Thương Hiệu : SATINO-TOP ONE
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men bóng
  • Chất Liệu Xương Gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Vân mây vàng kem
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  135.000 195.000 
 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 606

  • Mã sản phẩm: 606
  • Thương Hiệu : SATINO-TOP ONE
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men bóng
  • Chất Liệu Xương Gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Hoa cương vàng, mè vàng
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  126.000 175.000 

  GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 606

  126.000 175.000 
 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 605

  • Mã sản phẩm: 605
  • Thương Hiệu : SATINO-TOP ONE
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men bóng
  • Chất Liệu Xương Gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Mè đen
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  126.000 175.000 

  GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 605

  126.000 175.000 
 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 SATINO 6281 GIẢ GỖ MATT

  • Mã sản phẩm: 6281
  • Thương Hiệu : SATINO-TASA
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men matt, nhám
  • Chất Liệu Xương Gạch : Men, khuôn phẳng
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Giả gỗ ghép, tông vàng
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  140.000 195.000 
 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 0643 VÂN GỖ

  • Mã sản phẩm: Top-0643
  • Thương Hiệu : SATINO-TOP ONE
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men bóng
  • Chất Liệu Xương Gạch : Men, khuôn phẳng
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Giả gỗ ghép xám, trắng
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  125.000 175.000 
 • GẠCH LÁT NỀN 60×60 TOP ONE 603 GIẢ GỖ

  • Mã sản phẩm: 603
  • Thương Hiệu : SATINO-TOP ONE
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt : Men bóng
  • Chất Liệu Xương Gạch : Men
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 600×600 mm
  • Màu sắc: Giả gỗ ghép vàng, trắng
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 4 viên (1.44 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  125.000 175.000 
 • GẠCH LÁT NỀN TOP ONE 30X30 CM 9004

  • Mã sản phẩm: 9004
  • Thương Hiệu : Top one
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bề Mặt :  Men Sugar
  • Chất Liệu Xương gạch : Ceramic
  • Công Năng: Gạch lát nền, ốp tường
  • Kích thước : 300×300 mm
  • Màu sắc: Tông Xám
  • Loại : A1
  • Đơn vị tính : M2
  • Qui cách đóng gói: 1 thùng 11 viên (0.99 m2)

   

  • Giá trên có thể chênh lệch với giá bán thực tế
  • Vui lòng liên hệ hotline: 0978.47.1111 để có chiết khấu tốt nhất.
  • Miễn phí giao nhận trên địa bàn Tp.HCM khi khách hàng mua trên 20 m2
  120.000 175.000 

  GẠCH LÁT NỀN TOP ONE 30X30 CM 9004

  120.000 175.000 

Main Menu

Chat Zalo
0978 47 1111